Từ 5.000.000 - 7.000.000 VNĐ

5 ngày 4 đêm Bắc Cạn
6 ngày 5 đêm Hà Nội
5 ngày 4 đêm Điện Biên
6 ngày 5 đêm Hà Nội
4 Ngày 3 Đêm