Trên 20.000.000 VNĐ

6 ngày 5 đêm Australia
4 ngày 4 đêm