30.000.000 - 40.000.000

10 ngày 9 đêm

Khám phá Úc Châu

43.975.000 VNĐ

5 ngày 5 đêm

Lãng mạn Âu Châu

58.975.000 VNĐ

8 ngày 8 đêm