Tour nước ngoài

Ba miền xứ Đài

9.775.000 VNĐ

4 ngày 4 đêm
6 ngày 5 đêm Malaysia
5 ngày 4 đêm BangKok
5 ngày 4 đêm Malaysia
10 ngày 9 đêm

Giấc mơ Hoa Kỳ

67.500.000 VNĐ

8 Ngày 8 Đêm
6 ngày 5 đêm Australia
4 Ngày 3 Đêm Singapore
5 ngày 4 đêm BangKok
4 ngày 3 đêm Indonesia

Khám phá Úc Châu

43.975.000 VNĐ

5 ngày 5 đêm
5 ngày 4 đêm Hàn Quốc

Lãng mạn Âu Châu

58.975.000 VNĐ

8 ngày 8 đêm
5 ngày 4 đêm
1 2